1. Rekisterinpitäjä

Kauneuspiste Johanna
Y-tunnus 2281201-8
Kauppatie 5, 66400 Laihia
Puhelin +358 400 606999
Sähköposti kauneuspistejohanna@gmail.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa / tietosuojavastaava
Kauneuspiste Johanna
Johanna Hietakangas
Kauppatie 5, 66400 Laihia
Puhelin +358 400 606999
Sähköposti kauneuspistejohanna@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Olemassa olevat asiakkaat ja tulevat uudet asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella/suostumuslomakkeella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus :
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen/ajanvarauksen hoitamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös asiakassuhteen ylläpitoon, markkinointiin ja kehittämiseen, palvelujen edellyttämiin yhteydenottoihin: tekstiviestit, whatsapp, facebook,sähköposti. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Kauneuspiste Johannaan. On perusteltua kysyä asiakkaan sairauksia, koska on mahdollista, että ne vaikuttavat hoidoan kulkuun. Eli kontraindikaatioiden selvittäminen eri hoidoissa.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisterin sisältämät tiedot:
• Asiakkaan etunimi, sukunimi,syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, ammatti, markkinointiluvat, ostokäyttäytyminen
• Ajanvaraukset ja niiden historia

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Kauneuspiste Johanna Kanervatie 9, 66400 Laihia tai kauneuspistejohanna@gmail.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja okäsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta)mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja asiakkaalta itseltään sähköisen Slottiajanvarauksen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan Kauneuspiste Johannan ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tuotetilausten ja lahjakorttien toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan reklamaatioasioiden hoitamiseen.

Yksityisasiakkaiden tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta viimeisen
asiakaskäynnin/yhteydenoton jälkeen. Tiedot hävitetään joko silppuriin laitamalla(manuaalinen) tai tietoturvallisesti poistamalla(tietokone, matkapuhelin).

9. Henkilötietojen käsittelijä

Asiakasrekisteriä käsittelevät omistaja Johanna Hietakangas ja Kauneuspiste Johannan työntekijät/vuokraajat, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Asiakastietojal luovutetaan vain viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Call Now Button